Nemzeti ünnepeink

„Honszerelem! Vess tiszta lángot!”
Március 15.

„Magyarnak lenni nagy s szent akarat”
Augusztus 20.

1956. Nemzetünk „legtisztább áldozása”
Október 23.


Ünnepi előadásainkat az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc, valamint Szent István király és az Államalapítás  tiszteletére állítottuk össze.


Az előadásokat úgy szerkesztettük, hogy bármikor előadhatóak legyenek, ne csak nemzeti és állami ünnepeink alkalmával, hanem pl. iskolákban: rendhagyó történelem, vagy irodalom óra keretében is. Kiemelten fontosnak tartjuk az ifjúság nevelését, szeretnénk nemzeti ünnepeinket számukra is elevenné és átélhetővé tenni és valódi példaképeket állítani eléjük. Előadásainkban szerepelnek diákok is. Tovább

Megpróbáltuk újfajta megvilágításba, új összefüggésekbe helyezni az eseményeket, embereket és új ismeretekkel gazdagítani az eddigieket. Próbáltuk újrafogalmazni, megválaszolni múltunkra vonatkozó kérdéseinket. Erre a közös továbbgondolásra, együttgondolkozásra hívjuk a nézőket.

Törekedtünk rá, hogy az adott kor hőseinek, nagyjainak megszólaltatása mellett a névtelen hősök alakját is megidézzük, így helyet kaptak előadásainkban egyszerű szemtanúk, kortársak visszaemlékezései is.

Műsorainkban felidézzük az adott kor hangulatát, érzésvilágát, mindezt a művészet eszközeivel: dallal, szóval, muzsikával, tánccal, irodalmi részletekkel, verssel, jelenetekkel, visszaemlékezésekkel. Bármennyire megrázó is olykor az emlékezés, helyet kapott a kor derűje, humora is.

Az előadások összeállítása és színpadra vitele Valter Ferenc és Valter Éva munkája. A zenei ötletek megvalósításában és az adott korhoz illő zeneszámok kiválasztásában Kassai István Liszt-díjas zongoraművész segített, aki 6 éven át aktív résztvevője is volt előadásainknak.

Az előadások szcenírozottak, díszletelemeket és kellékeket is használunk a színpadon. A szereplők korhű jelmezekben jelennek meg.
Az 1956-ról szóló előadásunk különlegessége egy valódi ’56-os zászló, amelyik tanúja volt a történelemnek.
Az előadások kb. 1 órásak, és bármilyen adottságú helyszínen megvalósíthatók.

Méltó módon emlékezni és ünnepelni, ez a szándékunk. Lelket melengető példákért visszanyúlni a múltba, jelen életünknek is erőt adó forrása lehet. Így kapcsolódhat össze múlt és jelen. A közös emlékezésből biztatást, erősítést, hitet és önbizalmat nyerhetünk mindannyian: közönség és előadók egyaránt, és erősíthetjük egymásban a nemzethez való tartozásunk érzését.

Vissza az előző oldalra